2017 m. vasario 2 d. UAB “Endobiotech” ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „MTEP infrastruktūros įdiegimas inovatyvioms botaninių žaliavų biorafinavimo technologijoms ir funkcionaliesiems ingredientams iš jų kurti ir įdiegti“ (Nr. 01.2.1.-LVPA-K-823-02-0005) įgyvendinimo. Projektui įgyvendinti skirta iki 1473091,49 Eurų finansavimo lėšų.

Įgyvendama šį projektą, UAB „Endobiotech“ siekia sukurti naujas funkcionaliųjų ingredientų gamybos technologijas iš botaninių žaliavų modeliuojant jų beatliekinio biorafinavimo procesus, preparatus bei natūralius antioksidantus iš atrinktų botaninių žaliavų.

Šiuo metu funkcionaliųjų ingredientų iš botaninių žaliavų gamybai yra dažniausiai taikomas koks nors vienas procesas, skirtas tam tikrai medžiagų grupei išskirti. Tuo tarpu kompleksinės (išsamios) botaninių žaliavų biorafinavimo į kelis ar daugiau funkcionaliųjų ingredientų technologijos nėra sukurtos ir niekur netaikomos pramoniniu būdu. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas funkcionaliųjų ingredientų gamybos technologijų iš botaninių žaliavų, modeliuojant jų beatliekinio biorafinavimo procesus, prototipas.

UAB „Endobiotech“ siekia sukurti visiškai naują ir inovatyvią perdirbamosios pramonės šaką Lietuvoje, atitinkančią strateginius Sumaniosios Specializacijos prioritetus bei ženkliai prisidedančia prie jų planų įgyvendinimo, gaminančią aukštos vertės, pasaulinę paklausą turinčius funkcionaliuosius augalinės kilmės ingredientus, taikant inovatyvias technologijas, pagrįstas mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklomis bei skatinančias šias veiklas Lietuvoje. Šios pramonės šakos atsiradimas Lietuvoje turės reikšmingą įtaką kitiems Lietuvos pramonės bei žemės ūkio sektoriams: Lietuvoje sukūrus funkcionaliųjų ingredientus, maisto pramonės įmonės galės orientuotis į aukštos pridėtinės vertės funkcionalaus maisto gamybą, farmacijos bendrovės turės galimybę kurti naujus maisto papildus, o ateityje ir medikamentus, ūkininkai užuot auginę įprastinę žemės ūkio produkciją, turės alternatyvą auginti aukštos pridėtinės vertės botanines žaliavas.